De Stichting IHD-Zorg in het Buitenland

(IHD staat voor ‘International Help to the Disabled’)

Wij hebben als doel de mobiliteit van ouderen en van mensen met een handicap te bevorderen. Ook voor hen moeten grenzen verdwijnen.

Om dit mogelijk te maken bemiddelt de stichting met professionele thuiszorgorganisaties. In een aantal regio’s in Zuid Europa kunnen wij behulpzaam zijn bij het organiseren van:

  • verpleging en verzorging door Nederlandse verpleegkundigen
  • bemiddeling bij de financiering van de kosten van de verzorging uit de AWBZ
  • hulpmiddelen voor mensen met een handicap
  • bemiddeling bij vervoer op  Schiphol
  • bemiddeling bij aangepast vervoer in het buitenland
  • informatie over rolstoeltoegankelijkheid van hotels en andere accommodaties
  • informatie over professionele zorgaanbieders

Blog

Get in Touch