Ruim één derde van de voltrokken huwelijken loopt uit in een echtscheiding. Mede door een veranderde maatschappij is een scheiding geen ‘schande’ meer en het taboe er omheen is enigszins verdwenen. Één van de oorzaken dat er meer huwelijken stuklopen is dat we individualistischer zijn geworden. De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw is bij de generatie na de ‘babyboomers’ wel ongeveer verdwenen. Mannen zijn niet meer per definitie de kostwinners voor het gezin. Ook vrouwen gaan aan het werk. Door deze gelijkheid zijn vrouwen bijvoorbeeld mondiger geworden en durven ze ook hun eigen geluk na te jagen. Daar waar het vroeger ondenkbaar was om een echtscheiding aan te vragen, is dit nu niet meer zo bijzonder. Je wordt door je sociale omgeving niet meer per definitie ‘met de nek aangekeken’. De nadruk in de maatschappij ligt op zelfontplooiing, het beste uit jezelf halen en doen wat jou gelukkig maakt. Met de komst van de sociale media neigt het af en toe zelfs naar zelfverheerlijking. In relaties kan dit tot problemen leiden, omdat mensen zich wellicht vaker af vragen of ze wel gelukkig zijn. Ze stellen zich de vraag of ze de rest van hun leven met dit persoon kunnen en willen slijten. De hele wereld ligt voor hen open… Wordt de vrijheid en mogelijkheden van iemand beperkt als diegene zich voor het altaar bindt? Daar komt bij dat trouwen door stellen niet meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Er zijn namelijk andere opties; zoals het aanvragen van een geregistreerd partnerschap. Mede door deze maatschappelijke veranderingen lopen veel huwelijken uit in een scheiding. Een echtscheiding is niet niks! Het is een emotioneel proces dat niet alleen degenen die het besluit maken raken, maar ook hun familie. Met name voor kinderen is een scheiding een traumatisch proces dat doorlopen moet worden. Kinderen en ouders kunnen baat hebben bij professionele hulp. Bij kinderen roept een echtscheiding vaak een schuldgevoel op. Ze hebben het idee dat zij zelf niet lief genoeg zijn geweest en dat om die reden zijn of haar ouders gaan scheiden. Voor volwassenen kan het naast emotionele vraagstukken ook praktische vraagstukken met zich meebrengen. Vragen die een scheiding kunnen oproepen zijn:

  • Wat gebeurt er met de woning?
  • Waar moet degene die het huis gaat verlaten wonen?
  • Wie zorgt er voor de kinderen?
  • Waar kunnen we het verzoek tot een echtscheiding indienen?
  • Hoe vertel ik het de mensen om mij heen?
  • Heb ik recht op alimentatie?
  • Kunnen wij met ons eigen inkomen wel rondkomen?

Echtscheiding of vechtscheiding?

Deze vragen zijn gebaseerd op wanneer betrokken partijen in (goed) overleg besloten hebben een echtscheiding aan te vragen. Helaas zijn er ook veel gevallen waarin dit niet in goede vrede gebeurt. Dit kan procedures heel erg bemoeilijken, want het is dan extra lastig om administratieve en contractuele handelingen uit te voeren. Deze vorm van echtscheiding wordt ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd. Vechtscheidingen zijn voor kinderen nog erger te verwerken, omdat kinderen vaak moeten kiezen of ze liever bij papa of mama zijn. Daarnaast laten ouders vaak merken dat ze boos zijn op de andere ouder. Kinderen komen hierdoor in conflict met hun loyaliteit. Het is dus heel erg belangrijk om tegen kinderen niet negatief over de andere ouder te spreken. Het ontvangen van hulp van een ervaren mediator kan bij vechtscheidingen nuttig zijn.  

Hulp op maat

Een scheiding kan veel complexe vragen oproepen rondom de financiën. Vooral het hebben van een koopwoning kan soms tot veel vragen oproepen. Hypadvies biedt hulp op maat rondom vragen over uw (koop)woning. Hypadvies heeft acht vestigingen verdeeld over de provincies Brabant en Gelderland. Voor meer informatie kunt u terecht op hypadvies.nl.